DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI oraz LOGOPEDÓW

Metoda Verbotonalna
PROWADZĄCA: mgr Agnieszka Dziedzic
TERMIN: kwiecień 2018
KOSZT: 550 zł
ZALICZKA: 200 zł – należy wpłacić na konto organizatora do 5. dni od wysłania formularza zgłoszeniowego
MIEJSCE: Rzeszów
ADRESACI SZKOLENIA: logopedzi, surdopedagodzy, surdologopedzi

opis szkolenia


Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
PROWADZĄCA: dr Katarzyna Sedivy-Mączka
TERMIN: 12. grudnia 2017, wtorek, 10:00-15:00
KOSZT: 320 zł
ZALICZKA: 100 zł – należy wpłacić na konto organizatora do 5. dni od wysłania formularza zgłoszeniowego
MIEJSCE: Al. Wyzwolenia 4, Rzeszów
ADRESACI SZKOLENIA: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poloniści, terapeuci, logopedzi, psycholodzy, rodzice, studenci

opis szkolenia

 


Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
PROWADZĄCA: dr Katarzyna Sedivy-Mączka
TERMIN: 13. grudnia 2017, środa, 10:00-15:00
KOSZT: 320 zł
ZALICZKA: 100 zł – należy wpłacić na konto organizatora do 5. dni od wysłania formularza zgłoszeniowego
MIEJSCE: Rzeszów, Al. Wyzwolenia 4
ADRESACI SZKOLENIA: terapeuci, logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, rodzice, studenci

opis szkolenia


WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – moduł III
Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych (w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG)
PROWADZĄCA: Aleksandra Łada
TERMIN: ODWOŁANE (zapraszamy w 2018 roku)
KOSZT: 700 zł
ZALICZKA: 200 zł – należy wpłacić na konto organizatora do 5. dni od wysłania formularza zgłoszeniowego
MIEJSCE: Rzeszów
ADRESACI SZKOLENIA: terapeuci, logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci

opis szkolenia

pavmedia.pl - tworzenie stron internetowych Lublin